Huis & tuin

Zonnepanelen kopen, waar let je op?

Je wilt zonnepanelen op het dak van je huis laten installeren? Dat is een goede manier om duurzame stroom op te wekken. De zonnestralen kosten niets, de zon gaat er niet minder door schijnen en er wordt niet bijgedragen aan het broeikaseffect. Je zult waarschijnlijk dan al weten hoe financieel aantrekkelijk zonnepanelen zijn. Voor de volledigheid zullen we daar kort op ingaan. Voor het overige zullen we het over technische aspecten hebben.

Hoe financieel aantrekkelijk zijn zonnepanelen?

Op de website van Vereniging Eigen Huis kunnen we de volgende cijfers vinden. Ze worden opgedeeld naar het aantal zonnepanelen dat je op je dak installeert:

 • 10 zonnepanelen
  Totaal vermogen: 3.250 wattpiek
  Aanschafkosten: € 3.386
  Besparing in het 1e jaar: € 619
 • 12 zonnepanelen
  Totaal vermogen: 3.900 wattpiek
  Aanschafkosten: € 3.950
  Besparing in het 1e jaar: € 743
 • 16 zonnepanelen
  Totaal vermogen: 5.200 wattpiek
  Aanschafkosten: € 5.044
  Besparing in het 1e jaar: € 990

Volgens de stichting Milieu Centraal wordt een investering in zonnepanelen in tussen de 7 en 9 jaren terugverdiend. Als je dan weet dat zonnepanelen een levensduur van zo’n 25 jaren hebben en vrijwel geen onderhoud vereisen, tel uit je winst! Je kunt op andere cijfers komen, maar dan nog geldt onveranderd dat ze financieel aantrekkelijk zijn. Daarnaast zijn er nog veel zonnepanelen subsidies die het aanschaffen van panelen op het dak een no-brainer maken.

Waaruit bestaat een zonnepaneelinstallatie?

De kern van een zonnepaneelinstallatie wordt uiteraard gevormd door de zonnepanelen. Die zetten de zonnestraling om in een elektrische stroom. Dat is gelijkstroom van een laag voltage. In die vorm is de opgewekte energie niet bruikbaar voor de voeding van de elektrische apparaten in huis. Daarvoor is een omzetting nodig. Daarvoor wordt een omvormer gebruikt. Die omvormer wordt normaliter aan het lichtnet gekoppeld, maar je kunt je installatie ook los daarvan laten functioneren. Optioneel is een zogenoemde thuisbatterij, waarin elektrische energie kan worden opgeslagen voor gebruik op een ander moment.

Geschiktheid voor zonnepanelen

Je zult eerst moeten (laten) nagaan of je dak geschikt is voor zonnepanelen, met andere woorden een goede opbrengst mogelijk maakt. De volgende factoren spelen daarbij een rol:

 • Hellingshoek
  Voor de energieopbrengst is de hellingshoek van de zonnepanelen van groot belang. De optimale hoek is zo’n 35 graden. Maar gelukkig is het verlies bij andere hoeken te overzien. Bovendien hoef je de zonnepanelen niet per se dezelfde hellingshoek te geven als het dak zelf.
 • Richting
  Als je de zonnepanelen op het zuiden kunt richten, dan is dat een voor de hand liggende keuze. In de richting zuidoosten en -westen is de opbrengst wat lager. Als je dak geen zuidzijde heeft, maar wel oost- en westzijden dan is het verdelen van de zonnepanelen over die beide zijden ook een goede optie. Dat geldt niet voor de noordzijde.
 • Ruimte
  De ruimte die je kunt gebruiken hangt mede af van van de schaduwwerking van de panelen zelf. Als een paneel zich in de schaduw van ander paneel bevindt, dan gaat dat ten koste van de opbrengst.
 • Schaduw
  Als een dak in de schaduw ligt van een ander gebouw of bijvoorbeeld bomen, dan dient ervoor te worden gewaakt dat panelen in de schaduw geen negatieve gevolgen hebben voor panelen die zich wel in de zon bevinden.

Typen zonnepanelen

Zonnecellen gebruiken het fotovoltaïsche effect van lagen silicium. Zonnepanelen worden ingedeeld aan de hand van de zonnecellen die worden gebruikt. Er zijn vier typen zonnepalen, maar we zullen het hier alleen hebben over de polykristallijne en de monokristallijne zonnepanelen. Door het fabricageproces zijn polykristallijne zonnecellen minder uniform dan monokristallijne. Behalve dat monokristallijne normaliter als fraaier worden beoordeeld dan polykristallijne, zijn er nog andere verschillen:

 • De opbrengst van monokristallijne zonnepanelen is wat hoger dan van polykristallijne.
 • Monokristallijne zonnepanelen zijn duurder dan polykristallijne.

Als je veel zonnepanelen op je dak kunt en wilt plaatsen, dan speelt de opbrengst een minder grote rol dan wanneer dat niet het geval is.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.