bedrijfsfitness
Gezondheid

Wat is bedrijfsfitness en wat zijn de voordelen?

Een sedentaire levensstijl is een groot probleem in de huidige maatschappij vanwege de gevolgen voor de gezondheid van het niet beoefenen van enige vorm van lichaamsbeweging. Overgebracht naar de wereld van het werk betekent dit een hoge kostprijs voor het bedrijf, die zich vertaalt in ziekteverzuim en een klimaat van algemene ontevredenheid.

Om de gezondheid en de lichamelijke conditie van de werknemers te verbeteren en tegelijkertijd de arbeidsproductiviteit te verhogen, hebben sommige bedrijven in hun bedrijfsmodel de zogenaamde bedrijfsfitness ingevoerd, een nieuwe trend die aan momentum wint en al zeer doeltreffend is gebleken bij het terugdringen van het absenteïsme en de kosten voor gezondheidszorg.

In die zin is bedrijfsfitness één van de opties die organisaties hebben om gezondere en meer gemotiveerde werknemers te hebben door dagelijkse training, en dus concurrerend en productiever te zijn.

Wat is bedrijfsfitness?

Bedrijfsfitness bestaat erin een fitnessruimte ter beschikking te stellen van de werknemers, zodat zij hun oefeningen in alle comfort kunnen doen. Op die manier zal het gebrek aan tijd niet langer een excuus zijn om niet te sporten.

De sportschool kan worden aangevuld met alternatieve programma’s, zoals bewustmakingscampagnes met betrekking tot gezonde gewoonten, groepsactiviteiten zoals yoga of Pilates, seminars over voeding, stress beheersing, lichaams conditionering of verbetering van de cardiovasculaire prestaties, of gepersonaliseerde follow-ups door een sportcoach.

Wat zijn de voordelen van bedrijfsfitness
Bedrijfsfitness levert grote voordelen op, zowel voor de werknemer als voor het bedrijf. Waaronder de volgende:

 1. Verbetert het welzijn, de gezondheid en de motivatie van werknemers
  Sport brengt fysieke en mentale verbeteringen voor degenen die het beoefenen. Een gezondere werknemer is een gelukkigere werknemer en zal meer gemotiveerd zijn om mee te werken aan projecten bij een bedrijf dat zich ook bekommert om zijn welzijn en fitheid.
 2. Minder stress en een betere werkomgeving
  Sportbeoefening vermindert stress en verbetert het geheugen en de concentratie van de werknemers: alsof we te maken hebben met een natuurlijk ontspanningsmiddel, helpt lichaamsbeweging spanningsniveaus te verminderen waardoor werknemers meer bereid zijn tot werkactiviteiten.
 3. Minder ziekteverzuim en dus minder economische kosten voor het bedrijf
  Door een omgeving te bieden waarin sportbeoefening wordt aangemoedigd, worden werknemers gezonder, waardoor het aantal ziekteverloven daalt en het bedrijf meer kan besparen.
 4. Verhoogt de prestaties en dus de arbeidsproductiviteit
  De beoefening van lichamelijke activiteit zet het lichaam aan tot de productie van hormonen die welzijn en bereidheid opwekken, waardoor de werknemer actiever, wakkerder en ontvankelijker wordt en zijn concentratievermogen toeneemt.
 5. Behoud van talent
  Een van de grote uitdagingen voor bedrijven vandaag is het vinden en behouden van gekwalificeerde werknemers. In die zin hebben veel organisaties geïnvesteerd in voordelen die hun bedrijf aantrekkelijk maken voor werknemers, en de bedrijfsfitness is ongetwijfeld een groot concurrentievoordeel, aangezien het gezondheid, welzijn en optimalisering van de tijd op één plaats combineert.

In de drukte van alledag is het bieden van een plaats voor lichaamsbeweging binnen de werkomgeving een waardevolle oplossing voor degenen die geen tijd kunnen vinden voor sportbeoefening.

Stappen om een bedrijfsfitness op te zetten

Wanneer de organisatie kiest voor bedrijfsfitness, en geconfronteerd wordt met het idee om een fitnessruimte op de werkplek in te richten, moet zij de volgende stappen volgen:

 • Planning van het actieplan: onderzoek naar de haalbaarheid van het project en de belangstelling van de werknemers;
 • Kostenevaluatie en budgetbepaling: kosten in materiële en personele middelen en onderhoud;
 • Bepaling van de te gebruiken ruimten en infrastructuur : niet alleen voor de fitnesszaal, maar ook voor de kleedkamers;
 • Zodra het project van start is gegaan, communicatie met de werknemers en opstelling van tijdschema’s en regels voor het gebruik door de gemeenschap.

Lichaamsoefeningen op de werkplek zijn geen nieuw idee. Maar het is een voor beide partijen gunstige praktijk in termen van gezondheid en productiviteit die het verdient om weer eens in de schijnwerpers te worden gezet.

Gezien hoe vaak hartaandoeningen en andere chronische aandoeningen voorkomen, is het niet overdreven te stellen dat onze toekomst als gezonde mensen, bedrijven en samenlevingen ervan kan afhangen.

Bedrijfsfitness is een van de manieren waarop het bedrijf direct betrokken is bij de lichamelijke en geestelijke gezondheid van zijn werknemers. Het beoefenen van lichaamsbeweging levert niet alleen voordelen op voor de beroepsbeoefenaar, maar ook voor het bedrijf, dat meer gefocuste, gemotiveerde, tevreden en productieve werknemers zal hebben.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.