Zakelijk

Plasma snijden van staal

Plasmasnijden maakt de productie mogelijk van hoogwaardige sneden uit diverse materialen. Dit apparaat wordt gekenmerkt door een hoog vermogen en hoge prestaties, wat leidt tot laserbewerking alleen deze indicator.

De bewerking van snijkanten bij plasmasnijden wordt tot een minimum beperkt, waardoor de slijpbewerking overbodig wordt. De belangrijkste knooppunten van de plasmasnijder zijn:

  • Gelijkstroombron (transformator of omvormer);
  • Plasma plasma (plasma snijder);
  • Luchtcompressor.

Het gebruik van gelijkstroom is het gevolg van de noodzaak om de vlamtemperatuur van de brander te regelen, hetgeen onmogelijk is bij gebruik van wisselstroom bronnen.

Opvoer Transformatoren zijn logger, verbruiken meer energie, maar zijn bestand tegen spanningsdalingen. Hun voordeel ten opzichte van inverters is dat zij zeer hoge spanningen kunnen bereiken, en dat hun specialisten metaal van grote dikte kunnen snijden (tot 8 cm).

Omvormers nemen een kleiner oppervlak in beslag en zijn zuiniger dan transformatoren (door het hog ere rendement), maar zij maken het niet mogelijk hoge spanningen te verkrijgen. Dientengevolge – is het onmogelijk om dik metaal (tot 3 cm) te snijden.

Daarom worden dergelijke apparaten verspreid, althans in kleine bedrijven en kleine werkplaatsen. Het werkingsprincipe is eenvoudig, zodat het toestel kan worden gebruikt door jonge specialisten nadat zij hebben vernomen hoe het toestel werkt.

Gedetailleerde eenheid

Het werkende lichaam van het toestel heeft een complexe interne regeling. In tegenstelling tot de zuurstof-acetyleen toorts heeft het plasmalassen een speciale naam gekregen – een plasmatoorts.

In dit geval zijn er de volgende knooppunten: mondstuk; elektrode; isolatie; persluchtaanzuigeenheid.

De elektrode is de opwekker van de vlamboog. De fabricage materialen zijn meestal hafnium, zirkonium en beryllium. Deze zeldzame metalen hebben de eigenschap vuurvaste oxidelagen te vormen die de elektrode beschermen tegen vernietiging onder invloed van hoge temperaturen.

Wat de milieu-eigenschappen betreft, is hafnium echter superieur aan andere metalen vanwege zijn lage radioactiviteit en wordt het vaker gebruikt dan andere metalen. Het plasma snijmondstuk zorgt voor een plasmastraal met hoge snelheid.

De geometrische configuratie van het mondstuk bepaalt de snelheid en het vermogen van het plasma snijapparatuur, alsmede de kwaliteit van de resulterende snijkant. Deze laatste parameter is afhankelijk van de lengte van de straalpijpen. Een luchtcompressor is nodig om perslucht onder de vereiste druk te verkrijgen.

Bovendien wordt het ook gebruikt voor het koelen van de werkelementen van de plasmasnijder. De stroomvoorziening, plasmatoorts en luchtcompressor zijn verbonden met een complex van kabels en slangen.

Afhankelijk van het soort contact met het te snijden materiaal worden plasmasnijders in de volgende typen onderverdeeld: contact- en contactloze.

Hand plasmasnijders hebben een laag vermogen. Zij werken op een wisselstroomnet met een spanning van 220 volt. Krachtige industriële plasmasnij eenheden werken op een driefasig gelijkstroomnet.

Plasmasnijwerk

Om het principe van de plasmasnijder te begrijpen, moet u zich vertrouwd maken met de plasma snij technologie.

In de eerste plaats moet worden bepaald wat onder plasma wordt verstaan en ook wat nodig is. Plasma is een bij hoge temperaturen geïoniseerd gas met een hoog elektrisch geleidingsvermogen.

Het technologische proces van plasmasnijden is gebaseerd op het idee van een elektrische gaslamp die werkt vanuit een lasboog. Dit wordt gedaan door een speciaal elektrisch circuit te bouwen in de volgende volgorde:

  • De wolfraam staaf is verbonden met de negatieve pool van de gelijkstroombron;
  • De positieve pool van de gelijkstroombron is verbonden met de brandermond of het product;
  • Argon of helium toevoer naar de brander.

Het resultaat van deze bewerkingen is de ontsteking van de veer tussen de wolfraam staaf en het mondstuk. De resulterende veer wordt samengeperst onder invloed van een kanaal van een hittebestendige legering.

Als gevolg daarvan ontstaat een zeer hoge druk en een sterke stijging van de temperatuur. Het verschijnen van een plasmastroom genereert een sterk magnetisch veld eromheen, waardoor het plasma verder wordt samengedrukt en de temperatuur stijgt.

De resulterende plasma vlam bereikt zeer hoge temperaturen: meer dan dertigduizend graden Celsius. Deze vlam is in staat tot kwaliteitsvol snijden en assembleren van elk materiaal.

Waar worden plasmasnijders gebruikt?

Plasmasnijden en -lassen is een onmisbare vorm van metaalbewerking als het gaat om hooggelegeerd staal. Aangezien deze materialen in een groot aantal industrieën worden gebruikt, wordt het gebruik van plasmasnijders steeds meer ontwikkeld.

Het plasmalassen heeft een bredere verspreiding gekregen bij de vervaardiging van diverse metalen constructies. Plasma Snijden van metalen wordt ook veel gebruikt in de zware machinebouw en bij de installatie van pijpen.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.